کد مشتری همان کد ملی شما است.
در صورتی که کد کاربری خود را تغییر نداده اید،
کد کاربریتان همان کد ملی شما بدون صفرهای ابتدای آن است.
جهت دریافت رمز اول اینترنت بانک به یکی از شعب موسسه اعتباری کوثر مراجعه نمایید.

ورود به خدمات الکترونیکی کوثر
نکات امنیتی:
توجه آدرس اینترنت بانک موسسه اعتباری کوثر به شرح زیر است:
https://modernkosarfci.net/simiaweb/login.htm
رمز اینترنت بانک خود را در هیچ سایت دیگری وارد ننمایید.
موسسه اعتباری کوثر هیچ‌وقت رمز شما را درخواست نمی‌نماید.
رمز عبور خود را هر چند وقت یک بار تعویض نمایید.
در مکان‌های عمومی، نظیر کافی‌نت ازاینترنت بانک استفاده ننمایید.
جهت ورود به اینترنت بانک کوثر ترجیحا از آخرین نسخه
مرور گرهای Google Chrome و یا Firefox استفاده نمایید
تمامی حقوق این سامانه متعلق به موسسه اعتباری کوثر می باشد@ ۱۳۹۵